Nyheter

Møt Fotogalleriets nye ungdomsråd


Fotogalleriets ungdomsråd er etablert i samarbeid med TrAP og skal støtte kuratorstipendiat Dahir Hussein i arbeidet mot utstillingen han planlegger for våren 2023.

Ungdomsrådet består av: Abdirahman Hasan, Esma Bouhaddouz, Farah Suleman, Hamda Barise, Henny Holtedahl, Robin Hassanieh og Sair Alam.


OM UNGDOMSRÅDET

Ungdomsrådet fungerer som viktig ressurskilde for Fotogalleriet hvor vi drøfter ideer om hva som preger unge kunstinteresserte i Oslo, i tillegg skal de være med å se hvordan en kunst utstilling dannes. Hvorfor og hvilken drivkraft kan være medvirkende.

Gjennom en verksteds setting skal gruppen reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved hjelp av informasjon fra ulike digitale eller fysiske kilder og diskutere formål og relevans til kildene. Målet er å skape rom til å drøfte kulturelle variasjoner, muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn.

Fotogalleriet kunst verksted gir dessuten en mulighet til opplevelse av kunst, design og arkitektur og kulturarv i et globalt perspektiv. Verkstedet gir rom for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig måte.

I tilbudet vårt spør vi hvilken verdi kunst kan ha som kilde til kunnskap om samfunn og historiske prosesser. Ungdomsrådet skal gjøre kunstfeltet mer bevisst på hvordan våre holdninger dannes og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide disse holdningene.


OM UTSTILLINGSPROSJEKTET

Kunsthistorie i undervisningsmateriell og i andre mediekanaler viser ofte mennesker fra majoritetsbefolkningen her i landet. Det er behov for materiell og kunst-utrykk som gjenspeiler kulturelt mangfold - spesielt i Oslo.

Dahir Hussein kommer til å være utstillingskurator for en av fire utstillinger hos Fotogalleriet i 2023. Utstillingen som
Dahir lansert i april 2023. Den fremtidige utstillingen er ment til å gi mulighet til å se på viktige samfunnsspørsmål.

Disse kvalitetene ved verkstedet vil være verdifulle å erfare for ungdommene og hjelpes oss gi bredere synsvinkel. Ungdomsrådet vil også være aktivt deltagende under utstillings perioden med publikumsprogram og formidling.


OM KURATORSTIPENDIATET

I samarbeid med TrAP og Nøkkel Til Byen og med finansiering fra Balansekunst, Bergesenstiftelsen, Kulturtanken og Kulturrådet har Fotogalleriet de siste årene jobbet for å opprette en kuratorstipendiatstilling for å øke tilgangen til denne typen definisjonsmakt i kunstfeltet. Kuratorstipendiat Dahir Hussein begynte å jobbe hos Fotogalleriet i starten av 2022.

Dahir Hussein er en multidisiplinær kunster basert i Oslo med opprinnelse fra Somalia og kom til Norge som enslig mindreårig flyktning i 2005. Har har tidligere oppholdt seg i Bergen og jobbet freelance med arbeid som spenner over et bredt felt innen salg, markedsføring av kunst, prosjektarbeid innen kunst og musikkbransjen. Hussein flyttet til Oslo 2016 der han fortsatte jobbe med freelance arbeid innen eventer og festivaler for større aktører som Oslo World, SALT, VICE og Øya.

I 2021 jobbet Hussein som kurator ved Historisk Museum i Oslo. Sammen med kunstner Liban Hussein kontektualiserte Husseins bidrag til utstillingen 'Memory On The Horizon' studiofotografier tatt i Nord-Øst Afrika og Somalia på 1960—1980-tallet.

Hussein sin interesse for kuratorpraksis er opptatt av å være med å skape unik og nyskapende performativ kunstopplevelse og gi innsikt i utfordringer og forventning som i 2022 preger unge med multikulturell bakgrunn i Norge. Ved bruk av visuell kunst, lyd design og tekstintervensjoner har Hussein brukt sin erfaring som somalisk-norsk kunstner som mål å veve mellom diasporaer synspunkt for å utfordre definisjoner og tolking.

Hussein ønsker å benytte året i stipendiatstillingen til å "undersøke egne tanker og forventninger til et kreativt arbeid ledet av profesjonelle og nyetablerte kunstnere, og styrke miljøet mellom tverrfaglige institusjoner, kunstnere og kunstinteresserte i Oslos undergrunns-scener.”


Foto: Sakib Saboor (Robin Hassanieh og Sair Alam var ikke tilstede da bildet ble tatt)

siste