Om oss

Om oss

Historikk

Fotogalleriet er et ikke-kommersielt galleri som ble etablert av kunstnerne Dag Alveng, Bjørn Høyum og Tom Sandberg i 1977. Fotogalleriet ble en stiftelse i 1979, etablert av Fotogalleriets initiativtakere og generelle støttespillere samt Forbundet Frie Fotografer (FFF). Siden etableringen har galleriet arbeidet for at fotografiet skal bli akseptert som kunstform institusjonelt, kulturpolitisk og konseptuelt.

Fotogalleriet har gjennom sin 40-årige virksomhet utviklet seg til å bli et sentralt kompetansesenter for kamerabasert samtidskunst. Gjennom å produsere utstillinger, forelesninger, seminarer og publikasjoner med norske og internasjonale kunstnere er Fotogalleriet en viktig aktør i utviklingen av det visuelle kunstfeltet i Norge. Etablerte kunstnere stiller ut side om side med nyetablerte navn, og samlet speiler programmet noen av de viktigste tendensene som knytter seg til fotografiet i samtidskunsten i dag. Fotogalleriets overordnede visjon er at galleriet skal være en synlig premissleverandør innen kamerabasert samtidskunst.

Fotogalleriet har mottatt støtte fra Kulturdepartementet siden 1986. I 2012 ble støtteordningen overført til Norsk Kulturråd. Fotogalleriet mottar også støtte fra Norsk Fotografisk Fond.


Det er mulig å søke utstillingsplass på Fotogalleriet i 2019. Søknadsportalen åpnes i april 2018 med søknadsfrist 15. juni 2018. Følg med i nyhetsbrev og sosiale media for mer informasjon.

Historiearkiv
Ansatte

KUNSTNERISK LEDER
Stephanie von Spreter

GALLERIKOORDINATOR (PERMISJON)
Silja Leifsdottir

silja@fotogalleriet.no

FORMIDLINGSANSVARLIG
Annika Hagstrøm

annika@fotogalleriet.no

NORDIC DUMMY AWARD COORDINATOR
Stephanie Stadler

nordicdummyaward@fotogalleriet.no

GALLERIKOORDINATOR (VIKAR) / PROSJEKTKOORDINATOR Fotogalleriets 40-årsjubileum
Martina Petrelli

martina@fotogalleriet.no

KOMMUNIKASJONSANSVARLIG
Hans Eindride Thorsen

hans@fotogalleriet.no

TEKNISK ASSISTENT
Alf Ollett

alf@fotogalleriet.no

GALLERIASSISTENT
Monika Żak

assistent@fotogalleriet.no

BOKBUTIKK
Ane Sund Sjøvold

bokbutikk@fotogalleriet.no

Styret

STYRELEDER
Espen Gleditsch

espen@fotogalleriet.no

STYREMEDLEM
Kristine K. Wessel

STYREMEDLEM
Guro Voss Gabrielsen

VARAMEDLEM
Jason Havneraas